977-01-4486812 info@shreeya.coop.np

बिद्यामान प्रतिस्धात्मक विर्‍तिय वातावरण लाई ध्यानमा राखी यस संस्थाले आफ्नो निक्षेपकर्ता हरुलाई आकर्षक ब्याज दर प्रदान गरी निम्न बमोजिम निक्षेप योजना लागु गरिएको छ ।

विषेश बचत योजना

यस अन्तर्गत सदस्य हरुले शुन्य मौज्दात खाता खोली आफ्नो सहुलियत अनुसार रकम बचत गर्दै निम्न उल्लेखित ब्याजदर प्राप्त गर्न सकिने छ ।

 

न्युन्तम मौज्दात अवधि ब्याजदर ब्याज भुत्तानी
रु शुन्य
दैनिक/साप्तहिक/मासिक
६.००%
त्रैमासिक
रु २५,०००
मासिक
६.५०%
त्रैमासिक
रु ५०,०००
मासिक
७.००%
त्रैमासिक
रु ७५,०००
मासिक
७.५०%
त्रैमासिक
रु १००,००० व माथी
मासिक
८.००%
त्रैमासिक

 

अवधिक बचत योजना
यस अन्तर्गत सदस्य हरुले बाल बचत, नारी बचत तथा ज्येष्ठ बचत योजना हरुमा इच्छा अनुसार न्युन्तम रु १००० भन्दा माथी नियमित मासिक रुपमा तोकिएको अवधिभर बचत गर्दै जानु सकिंछ । यस योजनाका अवधि १ वर्ष सम्माका रहने छ र र्वाषिक १०.००% कोे दरले एकमुष्ठ बचत तथा ब्याज रकम पाईने छ ।


मुद्धती निक्षेप योजना *
यस अन्तर्गत “भोली को लागी आजा कोे बचत” भन्ने मूल मन्त्र सहित निम्न उल्लेखित मुुद्धति निक्षेप योजना हरु लागु गरिएको छ ।

अवधि त्रैमासिक ब्याज भुत्तानी ब्याजदर र्वाषिक ब्याज भुत्तानी ब्याजदर
१ वर्ष
१२.००%
१२.५०%
२ वर्ष
१३.००%
१३.५०%
३ वर्ष
१४.००%
१४.००%
४ वर्ष
१४.००%
१४.००%

* १०,००० व माथी, +१% मा ९०% कर्जा सुविधा को साथ

Close Menu