977-01-4486812 info@shreeya.coop.np

कर्जा सुविधा योजना *

योजना ब्याजदर
व्यत्तिगत कर्जा
१६.00%
व्यापारिक कर्जा
१६.00%
हायर पर्चेज कर्जा
१६.00%
भवन निर्माण/घरजग्गा खरिद
१६.00%

*नोटः माथि विवरणमा उल्लेखित ब्याजदरमा राट्रिय अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक वित्तिय बजारमा भएको ब्याजदर परिवर्तनलाई मध्यनजर राखी आवश्यकता बमोजिम थपघट हुन सक्नेछ ।

Close Menu